• 최종편집 2022-10-06(목)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  การเรียนรู้ของฉัน

실시간뉴스

실시간 การเรียนรู้ของฉัน 기사

 • ครอบครัวพหุวัฒนธรรมควรลองหลักสูตรฝึกอบรม 2 สัปดาห์ สำหรับผู้ช่วยดูแลเด็กส่วนตัวหรือไม่?
  กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศสตรีและครอบครัว รวมกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและครอบครัวของเกาหลีกำลังดำเนินโครงการนำร่องฝึกอบรมสำหรับผู้ช่วยดูแลเด็กส่วนตัวสำหรับผู้ที่ทำงานหรือต้องการทำงานเป็นผู้ช่วยดูแลเด็ก <รูปภาพ=สำนักงานส่งเสริมสุขภาพและครอบครัวเกาหลี> โครงการนำร่องนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเตรียมการเบื้องต้นสำหรับการนำเข้าระบบการจัดการคุณสมบัติการดูแลเด็กสาธารณะ หลักสูตรฝึก อบรมนำร่องสำหรับผู้ช่วยดูแลเด็กกำลังดำเนินการสำหรับผู้ช่วยดูแลเด็กส่วนตัว หลักสูตรนี้มีแผนคือการปรับปรุงคุณภาพการบริการดูแลโดยการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมผู้ช่วยดูแลเด็กองรัฐและเอกชน ผู้ช่วยดูแลที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนำร่องสามารถสมัครกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและครอบครัวของเกาหลีภายใน วันที่ 30 กันยายน ผู้ช่วยดูแลเด็กที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตรวจสอบตัวตน, การทดสอบบุคลิกภาพ, การทดสอบความถนัด และได้รับการศึกษาทั้งหมด 80 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 28 ตุลาคม ค่าเล่าเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และเมื่อจบหลักสูตร 90% ขึ้นไป สามารถได้รับ ประกาศนียบัตรในนามของหัวหน้าสถาบันการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติคือ 100 คน และหากมีผู้สมัครจำนวนมาก จะรับสมัครตามลำดับก่อนหลัง โครงการนำร่องจะดำเนินการที่สถาบันการศึกษา 4 แห่ง ในเขตปริมณฑล ได้แก่ ▲ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลสตรีคังบุก ▲ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลสตรีกวานัก ▲ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลสตรีซงพา ▲ซองนัม YWCA เป็นต้น ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่ต้องการดูแลเด็กก็ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เช่นกัน อี กีซุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศสตรีและครอบครัว กล่าวว่า “จากผลของโครงการนำร่อง เราจะส่งเสริมการนำเข้าระบบการจัดการคุณวุฒิสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใช้บริการดูแลบุตรได้อย่างมั่นใจ”   สอบถาม ศูนย์สนับสนุนส่วนกลางด้านการดูแลเด็ก โทร. 02-3140-7908 นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-09-28
 • ครอบครัวพหุวัฒนธรรมและผู้ลี้ภัยยังเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
  ครอบครัวพหุวัฒนธรรมและผู้ลี้ภัยสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่างซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคที่ครอบคลุม วิทยาลัยสารพัดช่างเกาหลีก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางอาชีวศึกษาของประชาชนและหล่อเลี้ยงกำลังคนในอุตสาหกรรม โดยประกาศว่าได้ขยายขอบเขตการรับเข้าเรียนเพื่อให้ผู้ลี้ภัยและครอบครัวพหุวัฒนธรรมเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ (หลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2023  หลักสูตรอาชีวศึกษาได้รับทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล หากเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน, หอพัก, อาหาร ฯลฯ ในบางกรณีสามารถรับเงินค่าฝึกอบรมเดือนละ 110,000 วอนและค่าขนส่ง ท่านสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาได้ที่วิทยาเขต 28 แห่งทั่วประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงานเฉพาะจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละวิทยาเขต วิทยาเขตโซลจองจูของวิทยาลัยสารพัดช่างซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล กำลังเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เช่น ▲ผู้สอนการเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ▲ที่ปรึกษาด้านการดูแลผิวพรรณและภาพลักษณ์ ในฐานะหลักสูตรการจ้างงานผู้หญิงในปีนี้ ICT วิทยาลัยสารพัดช่างตั้งอยู่ในเมืองกวางจู จังหวัดคยองกีในปีที่แล้ว เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา เช่น ▲ การก่อตั้งร้านค้าออนไลน์ ▲ การผลิตเนื้อหาบนเว็บ ▲อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์▲ การสร้างและดำเนินการเครือข่าย ▲ การวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้น ครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่ต้องการเข้าร่วมในหลักสูตรอาชีวศึกษาควรเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและตารางการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาที่ดีเยี่ยม หลักสูตรปริญญาที่วิทยาลัยสารพัดช่างนั้นดีมาก วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราการจ้างงาน 79% และอัตราการจ้างงานบำรุงรักษาที่ 91% ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจในการจ้างงาน จากการเปิดเผยข้อมูลวิทยาลัยประจำปี2021 ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างกำลังพยายามดูแลทรัพยากรมนุษย์บนอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่ง เสริมอุตสาหกรรมใหม่ เซมิคอนดักเตอร์, ชีวภาพ, พลังงานสีเขียว, ปัญญาประดิษฐ์/ดิจิทัล และความคล่องตัวในอนาคตได้รับเลือกให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก  5 อุตสาหกรรม และมีการลงทุนประมาณ 70 พันล้านวอนทุกปีจนถึงปี 2026 รวมถึงการจัดตั้งแผนกเซมิคอนดักเตอร์ ค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษาที่วิทยาลัยสารพัดช่างคือ 1.3 ล้านวอน ซึ่งคิดเป็นเพียง 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ หากท่านเป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรมหรือต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาด้านเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่างเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าไป 이지은 기자
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-09-13
 • ชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสบางส่วนได้รับการฝึกอบรมพนักงานด้วยบัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุม
  รัฐบาลเกาหลีกำลังดำเนินการระบบบัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุม (국민내일배움카드) เพื่อให้ผู้ที่กำลังเตรียมงานหรือลองงานใหม่ หลังจากตกงานสามารถรับการฝึกอบรมพนักงานได้ <รูปภาพเป็นภาพแคปหน้าจอของเว็บไซต์บัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุม> โดยพื้นฐานแล้ว เฉพาะพลเมืองที่ได้รับสัญชาติแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้ แต่ชาวต่างชาติที่มีวีซ่า F-6 ผู้ย้ายถิ่น จากการสมรส, F-5 ถิ่นที่อยู่ถาวร, F-2 ถิ่นที่อยู่, D-7 อาสา, D-8 การลงทุนธุรกิจ และ D-9 การจัดการการค้า สามารถรับการฝึกอบรมอาชีพโดยรับบัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุมได้เช่นกัน หน่วยงานราชการจังหวัดสามารถรับการฝึกอบรมอาชีพได้โดยการออกบัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุม ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส F-6 สามารถ เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ชาวต่างชาติอื่นๆ ต้องมีประวัติการเข้าร่วมประกันการจ้างงานจึงจะสามารถเข้าร่วมได้ ○ รายละเอียดการสมัคร ① การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน 3 ล้านวอน (ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง) + การสนับสนุนเพิ่มเติม 1- 2 ล้านวอน ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ สามารถออกใหม่ได้หลังจาก 5 ปี ② การจ่ายเงินอุดหนุนการฝึกอบรม ○ ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ① ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว, การจัดส่ง, นอกเวลา, พนักงานรายวัน ② ผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทเป้าหมายในการสนับสนุนเป็นอันดับแรก ③ ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่วิกฤตในการจ้างงานและอุตสาหกรรมสนับสนุนการจ้างงานพิเศษ ④ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 60% (2 ล้านวอน) ณ ปีปัจจุบัน ○ อัตราการสมัคร ① ผู้เข้าร่วมทั่วไป: 45~85% ② ระบบสนับสนุนการจ้างงานแห่งชาติประเภท I และ II (ชั้นพิเศษ): 80~100% ③ ระบบสนับสนุนการจ้างงานแห่งชาติ ประเภท II (คนหนุ่มสาวและวัยกลางคน): 50~85% ④ ผู้รับเงินอุดหนุนการทำงาน: 72.5~92.5% ○ เงินอุดหนุนการฝึกอบรม จ่ายมากถึง 116,000 วอนต่อเดือน ชาวต่างชาติที่มีอัตราการเข้าร่วม 80% ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 2 ข้อ ต่อไปนี้จะได้รับเงิน ①ว่างงานโดยเข้ารับการฝึกอบรม 140 ชั่วโมงขึ้นไป ②ประกอบอาชีพอิสระ (สูงสุด 360,000 วอนต่อเดือน) *สำหรับการสมัครเงินอุดหนุนการฝึกอบรม โปรดติดต่อสถาบันฝึกอบรมที่กำลังดำเนินการ ○ ค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สามารถเข้าร่วม www.hrd.go.kr/hrdp/ti/ptiao/PTIAO0100L.do ○ ขั้นตอนการสมัคร สำหรับการออกบัตรกุ๊กมินแนอิลแบอุมและการลงทะเบียนหลักสูตร โปรดเข้าไปที่ศูนย์จัดหางานโดยตรง หรือสมัครทางออนไลน์ หรือทางมือถือผ่าน HRD-Net ○ เอกสารการสมัคร ① ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส: บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ, ใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว ② F-5, F-2, D-7, D-8, D-9: ตรวจสอบหลังจากยื่นบัตรประจำตัวชาวต่างชาติแล้ว *ประวัติการสมัครประกันการจ้างงานจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ○ สอบถามเกี่ยวกับระบบและคุณสมบัติ: กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน 1350 Papaya Story
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-09-07
 • การดำเนินการของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการสำหรับผู้พำนักถาวร(พำนัก) และผู้ที่ได้รับสัญชาติ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเล็กน้อย
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ ผู้พำนักถาวร(พำนัก)และผู้ที่ได้รับสัญชาติ” สำหรับชาวต่างชาติ(รวมถึงผู้สมัคร) ที่มีสถานะมีถิ่นที่อยู่ (F-2) และผู้พำนักถาวร (F-5) และผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัญชาติ, ผู้สมัครขอสัญชาติ  <รูปภาพ=Papaya Story> การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติที่เตรียมรับสัญชาติเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและกฎหมายภายในประเทศที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชาวต่างชาติบางคนถูกปรับเนื่องจากกระทำความผิดเล็กน้อยในเกาหลี จำเป็นต้องสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎหมายผ่านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองแยกต่างหาก นอกจากการลงโทษทางอาญาแล้ว หากคนเกาหลีถูกจับได้ว่าละเมิดกฎหมายจราจรหรือเมาแล้วขับ พวกเขาต้องได้รับการศึกษาพิเศษ เรื่องความปลอดภัยการจราจรเป็นเวลา 12 ถึง 48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนการละเมิด ปัจจุบันโครงการบูรณาการทางสังคมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้อาศัยชาวต่างชาติควรได้รับ แต่ยังมีเนื้อหาที่ ไม่เพียงพอ กระทรวงยุติธรรมได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับบุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยม” ที่จะแนะนำ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอสัญชาติและผู้พำนักถาวร รวมทั้งการรักษา กฎหมายและความสงบเรียบร้อย หลักสูตรการอบรม 5 หลักสูตรที่จัดทำโดยกระทรวงยุติธรรมและเป้าหมายการสำเร็จการศึกษา, เนื้อหาการศึกษามีดังนี้ ▲ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองการปฏิบัติตามกฎหมาย (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเล็กน้อยกับผู้สมัครมีถิ่นที่อยู่และผู้พำนักถาวร ฯลฯ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ที่คาดว่าจะได้รับสัญชาติ(ผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองสัญชาติ) - สิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับสัญชาติ, สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง, การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ฯลฯ▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอสัญชาติ(ผู้สมัครขอสัญชาติ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, การเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอสัญชาติ▲(เคลื่อนที่) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับบุคคลที่มีความสามารถยอดเยี่ยม (นักวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, นักศึกษาต่างชาติ) - ขั้นตอนการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรและการขอสัญชาติ, การให้ข้อมูลบริการสำหรับชาวต่างชาติ, การศึกษาด้านการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย ฯลฯ▲การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเฉพาะภูมิภาคสำหรับผู้พำนักถาวรทั่วไป, ผู้ที่ได้รับสัญชาติ (ผู้พำนักถาวรทั่วไป, ผู้ที่ได้รับสัญชาติ) - สิทธิและหน้าที่ของผู้พำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสัญชาติ, ข้อมูลท้องถิ่น ฯลฯ ตารางการศึกษา, แบบฟอร์มใบสมัครการศึกษาและที่อยู่ (เบอร์ติดต่อ, อีเมล) ของศูนย์สนับสนุนการบูรณาการสำหรับการย้ายถิ่นที่มี เขตอำนาจเหนือสถานที่พำนัก สามารถตรวจสอบได้ในเครือข่ายข้อมูลการบูรณาการทางสังคม (www.socinet.go.kr) และ Hi Korea (www.hikorea.go.kr) สามารถสอบถามได้ที่ 1345 หรือศูนย์สนับสนุนการบูรณาการสำหรับการย้ายถิ่นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ (สำนักงาน) ที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่พำนัก นักข่าว ซง ฮาซอง  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-07-07
 • “อธิบายโครงการประจำปีของศูนย์ครอบครัวเมืองพาจูให้กับครอบครัวพหุวัฒนธรรม”
  การบรรยายทางออนไลน์แบบไม่เผชิญหน้านี้จัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี โดยเป็นงานเพื่อแนะนำโครงการต่างๆ ของศูนย์ให้กับครอบครัว พหุวัฒนธรรมก่อนเริ่มโปรแกรม โจ ซองซิม ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวในการทักทายว่า “ปีที่แล้วศูนย์ประสบความสำเร็จ (40,000 คน เข้าร่วม) มากกว่าปีอื่น ๆ โดยการเสริม สร้างองค์กรและจัดระบบโครงการให้กับกลุ่มเปราะบาง” และเน้นย้ำว่า “ในปีนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ครอบครัวและกำลังจะเริ่มต้นการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ จะฟื้นฟูการใช้บริการด้วยภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการที่ ครอบคลุมสำหรับครอบครัวต่างๆ และถือกำเนิดใหม่ อีกครั้งในฐานะสถาบันสวัสดิการ ครอบครัวแห่งเดียวในเมืองพาจู” คุณมาเรียจากฟิลิปปินส์ ซึ่งทำงานเป็นครูผู้สอนความเข้าใจพหุวัฒนธรรม กล่าวว่า “ดิฉันมีประสบการณ์พิเศษในการสอนนักเรียน ขณะสอนในชั้นเรียนครูผู้สอนความเข้าใจพหุวัฒนธรรม และดิฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้เช่นกัน” และเผยว่า “ครอบครัวได้เข้าร่วม โปรแกรมต่างๆ ที่ศูนย์และมีประสบการณ์ต่างๆ ดิฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้มีประสบการณ์และความทรงจำดังกล่าวแม้ในช่วงโควิด” หลังจากนั้น ได้ดำเนินการเกมทายปัญหาตามเวลาจริง และมอบของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมที่ตอบถูกทางข้อความบนโทรศัพท์มือถือ  
  • ภาษาไทย
  • การเรียนรู้ของฉัน
  2022-03-31
 • ผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่ตระเวนไปตามโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นแม่ที่มั่นใจมากขึ้น
  แม่ของฉันก็มาจากประเทศจีนเช่นกัน “คุณครู, แม่ของฉันก็มาจากประเทศจีนเหมือนกับคุณครู แต่แม่บอกว่าไม่ให้บอกใคร” หลังจากชั้นเรียนพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียน ก็ได้เวลาพักและเด็กคนหนึ่งก็เข้ามาพูดคุยอย่างระมัดระวัง คุณซอ แทซิลซึ่งทำงานเป็นครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษา รู้สึกเศร้าใจกับเสียงที่เป็นความลับของเด็ก “แม้แต่ในครอบครัวพหุวัฒนธรรมแม่ก็ควรมีความสุข เมื่อแม่มีความสุข ลูกของเราจะเติบโตเป็นเด็กที่มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในสังคม หากแม่ปิดบังครอบครัวพหุวัฒนธรรมด้วยตัวเอง ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กก็จะลดลงด้วย” แน่นอนว่าผู้เป็นแม่คงทำไปเพราะกลัวว่าลูกจะเสียเปรียบเมื่อรู้ว่าเป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรม แต่การซ่อนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย “เราเองก็อาจประสบปัญหาหลายอย่างที่บ้านเช่นกัน อย่างไรก็ตามท่านไม่จำเป็นต้องปิดบังว่าเป็นครอบครัวพหุวัฒนธรรม ถ้าท่านทำงาน ท้าทาย และศึกษาให้ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของตน เราต้องภาคภูมิใจในตัวเองก่อนเพื่อที่ลูกของเราจะได้ภูมิใจด้วยเช่นกัน” กลายเป็นแม่ที่มั่นใจและภูมิใจมากขึ้น คุณซอแทซิล ซึ่งมาเกาหลีกับสามีคนปัจจุบันของเธอในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นแม่ที่มีความมั่นใจและภูมิใจมากขึ้นหลังจากมีลูกสองคน หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 2 ปีในประเทศจีน แต่จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีจีนที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี คุณซอเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยการศึกษาคยองอิน และได้รับปริญญาโทด้านการศึกษา พหุวัฒนธรรม จากนั้นในปี 2020 เธอได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลีอีกครั้งและกำลังศึกษาสาขาสวัสดิการสังคม แน่นอนว่าเธอได้รับใบประกาศนียบัตรอีกมากมายในระหว่างนี้เช่น ครูสอนนิทานเทพนิยาย, ที่ปรึกษาจิตวิทยาศิลปะ, ครูสอนศิลปะ หนังสือเด็ก, และอาจารย์หลังเลิกเรียน “เพราะดิฉันเป็นชาวโจซอนดิฉันจึงรู้ภาษาเกาหลีมาบ้าง แต่เมื่อดิฉันมาเกาหลีมันต่างจากที่คิดไว้ดิฉันสื่อสารไม่คล่องจึงต้องเรียนภาษาเกาหลีอีกครั้ง ย้อนกลับไปในปี 2004 มีคนมากมายที่มองมาที่ดิฉันด้วยสายตาว่านี่เป็นการแต่งงานปลอมหรือเปล่า ขณะที่ดิฉันถูกปฏิบัติด้วยสายตาที่มีอคติ ดิฉันคิดว่าแม้ดิฉันจะถูกเลือกปฏิบัติ แต่ลูกๆของดิฉันก็ไม่ควรประสบกับอคติและการเลือกปฏิบัติ” ทุกสิ่งที่สามารถทำได้ในชุมชนท้องถิ่น เมื่อตั้งเป้าหมายหนึ่งแล้ว คุณซอแทซิลทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้ผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสภาคภูมิใจและลูกของเธอจะเติบโตได้ดีขึ้น ในตอนแรก เธอเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่ศูนย์สวัสดิการแรงงานย้ายถิ่นในบูชอน (ประธาน ซง ยอนซุน) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชุมชนชาวจีน และกลายเป็นสมาชิกผู้บริหารของศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็ก นอกจากนี้ เธอยังทำงานเป็นสมาชิกสภาสวัสดิการโซซาดงในชุมชนท้องถิ่น, ครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษา, และนักข่าวประจำหน่วยกระจายเสียงผู้ย้ายถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งสมาคมแบ่งปันผลแห่งความสุข ซึ่งเป็นกลุ่มพึ่งพาตนเองสำหรับ สตรีผู้ย้ายถิ่น ต่อมา กิจกรรมเหล่านี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และเธอก็มีประสบการณ์ทางสังคม เช่น ประธานสมาคมผู้แทนผู้อาศัย ชาวต่างชาติประจำ เมืองบูชอน, ประธานสภาพหุวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี, และประธานสหพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสตรีย้ายถิ่นในเกาหลี ต้องขอบคุณความพยายามดังกล่าว เธอได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในปี 2016, ใบประกาศเกียรติคุณจากประธานรัฐสภาเมืองบูชอน ในปี 2017, และรางวัลสร้างประโยชน์ต่อพหุวัฒนธรรมของรางวัล ‘รางวัลพหุวัฒนธรรมดงอา’ซึ่งจัดโดยดงอาอิลโบในปีนี้ “เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันดีใจที่ครอบครัวแสดงความยินดีกับดิฉันและบอกว่าดิฉันทำงานได้ดี สามีและลูกๆของดิฉันภูมิใจในตัวแม่ นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันใช้ชีวิตอย่างเต็มที่” เด็กที่รักและรู้จักทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี คุณซอ แทซิลซึ่งทำงานเป็นครูสอนภาษาพหุวัฒนธรรมที่โรงเรียนแนวหน้ามาตั้งแต่ปี 2013 มีความกังวลเกี่ยวกับบุตรของครอบครัว พหุวัฒนธรรม ในสังคมเกาหลีที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด สำหรับเด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่จะเติบโตและพัฒนาในลักษณะเดียวกับเด็กเกาหลี ผู้ปกครองของครอบครัวพหุวัฒนธรรมจำเป็นต้องให้ความสนใจและสนับสนุนมากกว่าพ่อแม่ชาวเกาหลี อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองครอบครัวพหุวัฒนธรรมบางคนที่มีความคิดที่จะหาเงินและช่วยเหลือครอบครัวในประเทศบ้านเกิดละเลยการศึกษา ของลูก นอกจากนี้ การสนับสนุนและความพยายามของรัฐบาลก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาล่าสุดมีแนวโน้มที่จะส่งต่อความสามารถของผู้ปกครองไปยังบุตรของตน “อยู่มาวันหนึ่ง แม้ว่าพ่อแม่ทั้งสองจะเป็นชาวจีน แต่เด็กที่เกิดในเกาหลีเข้ามาหาดิฉันและถามว่าตนเองเป็นคนประเทศอะไร ดังนั้น ดิฉันตอบไปว่า‘เธอจะเติบโตเป็นเด็กที่รู้จักประเทศจีนและประเทศเกาหลีอย่างดี ไม่สำคัญหรอกว่าตอนนี้เธอเป็นคนสัญชาติอะไร แค่โตมาเป็นคนที่รู้จักทั้งสองประเทศดีและรักทั้งสองประเทศก็เพียงพอแล้ว’ครอบครัวพหุวัฒนธรรมจะพยายามอย่างเต็มที่เช่นกัน ดังนั้นดิฉันหวังว่าสังคมเกาหลีจะละทิ้งอคติและโอบกอดพวกเราอย่างอบอุ่น” นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-03-28
 • ขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรส
  รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมนโยบายเพื่อสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวหลากวัฒนธรรมในระยะยาว และขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ <นายกรัฐมนตรี คิม บู-คยอม หารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง .สำนักนายกรัฐมนตรี> รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมครั้งที่ 20 ขึ้นที่ศูนย์ราชการกรุงโซลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และยืนยันแผนดังต่อไปนี้ รายละเอียดที่อภิปรายในวันนี้จะถูกรายงานในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ◆ แผนการปฏิบัติงานนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2022 รัฐบาลได้ตัดสินใจดำเนินงานทั้งหมด 1,481 งาน อย่างละเอียดจากหน่วยงานบริหารกลาง 18 หน่วยงาน และ 17 เมืองและจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพื้นฐานสำหรับนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมฉบับที่ 3 ให้เสร็จสิ้น ประการแรก สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวพหุวัฒนธรรมในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบโฆษณาที่ผิดกฎหมายจึงได้รับการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสโดยบริษัทนายหน้าการสมรสระหว่างประเทศ เสริมสร้างบทบาทในการจัดการกรณีศึกษาของศูนย์ครอบครัวเพื่อการรวมครอบครัวพหุวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่เปราะบางและวิกฤตเข้าไว้ในเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและยังเสริมสร้างการสนับสนุนสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูลูกจากครอบครัวพหุ วัฒนธรรมที่มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเอง เช่น นำเข้าการหัก 30% สำหรับรายได้จากการทำงานและ ธุรกิจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานอีกด้วย ข้อมูลการกักกันล่าสุดจัดทำโดยการผลิตและแจกจ่ายแนวทางการกักกันที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 ใน 12 ภาษา ในขณะที่สร้างระบบ การตอบสนองที่เข้มงวดด้วยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่น,ดานูรี คอลเซ็นเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการช่วยเหลือผู้หญิงย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เมื่อพบเหยื่อจากอาชญากรรมจะช่วยเหลือ การฟื้นฟูความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยประสานกับการคุ้มครองและสภาช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่จะขยายการเข้าร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ชั้นเรียนสอบเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสจะเปิดดำเนินการ และการดำเนินงานทั่วประเทศของ ‘ชุดสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง’ สำหรับการวางแผนในอนาคต, การเสริมสร้างศักยภาพ และการเชื่อมต่อในการจ้างงานของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสจะขยายจาก 203 แห่ง เป็น 208 แห่ง การศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพเฉพาะทางที่สะท้อนถึงความต้องการงานในท้องถิ่นและความต้องการของผู้หญิงย้ายถิ่นจากการสมรสที่หางานจะถูกส่งไปยังศูนย์หางานใหม่สำหรับผู้หญิงทั่วประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของศูนย์ครอบครัวเพื่อเชื่อมโยงกับองค์กรเฉพาะด้าน การจ้างงาน สำหรับผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส จะสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงในพื้นที่ชนบทโดยให้การศึกษาด้านการเกษตรที่ปรับให้เหมาะกับ แต่ละขั้นตอนของการตั้งถิ่นฐาน และใช้ระบบผู้อุปถัมภ์แบบ 1 ต่อ 1 และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะดำเนินการโครงการเฉพาะชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่จะเพิ่มการยอมรับทางสังคมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยความเคารพซึ่งกันและกัน มีการจัดการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพหุวัฒนธรรมตามวงจรชีวิตและกลุ่มอาชีพ เช่น เด็กเล็ก, เยาวชน, ข้าราชการ และทหาร และการศึกษาพหุวัฒนธรรมที่ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสทำกิจกรรมโดยตรง ในฐานะนักเคลื่อนไหวในท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมศูนย์รับเลี้ยงเด็กและ โรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น การสื่อสารยังได้รับการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ผ่านการจัดเทศกาลความสามัคคี, การจัดและดำเนินการวงดุริยางค์ซิมโฟนีเยาวชน, การศึกษาและกิจกรรมที่โรงเรียนพลเมืองโลกและการจัดกลุ่มนักข่าวพหุวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีคิมกล่าวกำชับว่า “รัฐบาลควรทบทวนเนื้อหาที่อภิปรายในคณะกรรมการนโยบายครอบครัวพหุวัฒนธรรมในวันนี้อย่างจริงจัง และทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีจุดเริ่มต้นที่เท่าเทียมกันสำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชนของครอบครัวพหุวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนโยบายเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้นำรุ่นต่อไปได้”      นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-02-09
비밀번호 :