• 최종편집 2022-05-25(수)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  วีซ่า

실시간뉴스
 • เมื่อผ่านไป 14 วันนับตั้งแต่การฉีดวัคซีนในประเทศ จะได้รับการยกเว้นการกักตัวเมื่อกลับเข้ามาใหม่หลังจากออกนอกประเทศ
  มีความสนใจมากขึ้น ว่าชาวต่างชาติที่กลับเข้ามาในเกาหลี หลังจากไปเยือนประเทศบ้านเกิดหลังการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับการยกเว้น การกักตัวหรือไม่   ได้รับการยกเว้นการกักตัวภายหลังการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนหมายถึง บุคคลที่ได้รับวัคซีนผ่านไปแล้ว 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 ของวัคซีนที่ต้องฉีด 2 ครั้ง หรือ 14 วันหลังจากได้รับวัคซีนที่ฉีดเพียงครั้งเดียว หากไปเยือนประเทศบ้านเกิดหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกลับเข้ามาในประเทศเกาหลี อีกครั้ง เกณฑ์สำหรับการยกเว้นการกักตัวคือ เมื่อผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์นับตั้งแต่การฉีดวัคซีนเสร็จสิ้น ณ วันที่เข้าประเทศหรือไม่   เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ดังนั้น หากฉีดวัคซีนครบเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน และกลับไปเยือนบ้านเกิด หลังจากนั้นกลับเข้าเกาหลีอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน จะได้รับการยกเว้นการกักตัว อย่างไรก็ตาม หากเข้าประเทศก่อนวันที่ 15 จำเป็นต้องกักตัว   วิธีการพิสูจน์การฉีดวัคซีนทำได้อย่างไร? มี 3 วิธีในการพิสูจน์การฉีดวัคซีนของตนเอง ได้แก่ ▲ออนไลน์ ▲โทรศัพท์มือถือ▲และสติ๊กเกอร์บัตรประจำตัว *สำหรับวิธีการออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (https://nip.kdca.go.kr/irgd/civil.do?MnLv1=1)หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ,ยืนยันตนเอง,หลังจากนั้นพิมพ์ ใบรับรองแบบกระดาษ   ‚วิธีการใช้โทรศัพท์มือถือ สามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชัน ‘COOV’ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี ƒสำหรับวิธีการติดสติกเกอร์ที่บัตรประจำตัว สามารถไปที่ ตำบล.เขตการปกครอง.แขวง ศูนย์สวัสดิการบริหาร และรับสติกเกอร์รับรองการฉีดวัคซีนและสามารถออกใบรับรองแบบกระดาษได้ด้วย   ทำการทดสอบ PCR หรือไม่? ผู้ที่เข้าประเทศหลังจากเดินทางออกนอกประเทศจะต้องผ่านการทดสอบวินิจฉัยการขยายตัวของยีน (PCR) ทั้งหมด 3 ครั้ง แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในเกาหลี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่ไม่มีอาการ จำนวนการตรวจ วินิจฉัยจึงเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 3 ครั้ง   ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าเกาหลีจะต้องผ่านการทดสอบ PCR ก่อนเข้าประเทศเกาหลี และส่งใบรับรองการทดสอบที่สนามบิน เมื่อเดินทางมาถึง และรับการทดสอบครั้งที่ 2 ที่ศูนย์สาธารณสุขในท้องถิ่น ภายใน 1 วันหลังจากเข้าประเทศ และจะต้องผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 3 อีกครั้ง ในวันที่ 6 ~7 หลังจากเข้าประเทศแล้ว จำเป็นต้องรอที่บ้านจนกว่าจะได้รับการยืนยันผลเป็นลบ และแอพฯกักตัวที่ติดตั้ง ในตอนเข้าประเทศจะต้องถูกลบหลังจากได้รับการยืนยันผลเป็นลบโดยสมบูรณ์   แม้ว่าจะให้การยืนยัน PCR ผลเป็นลบ เมื่อเข้าประเทศ แต่อาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อในทันที หากการทดสอบ ภายใน 1 วันหลังจากเข้าประเทศและในวันที่ 6 ถึง 7 ผลเป็นบวก การตรวจสอบแบบธรรมดาได้รับการยืนยันผลเป็นลบ 3 ครั้ง การกักตัวจะถูก ยกเลิกหลังเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป 14 วัน หลังจากวันที่เข้าประเทศ   ควอน จุนอุก หัวหน้าสถาบันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเมื่อวันที่ 27 ว่า "เพื่อความสะดวกของผู้เข้าเดินทางเข้าประเทศและเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร เกณฑ์การยกเว้นการกักตัวจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่เข้าประเทศเกาหลี 2 สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้น จะช่วยเสริมการปิดกั้นการแพร่เชื้อในชุมชนที่เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการโดยการเพิ่มการทดสอบ PCR ในวันแรก หลังจากเข้าประเทศ เพื่อระบุผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มต้น”  김은혜 기자
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2021-09-02
 • “ใช้ระบบวีซ่าใหม่เพื่อประกันแรงงานต่างชาติที่ยอดเยี่ยม”
  <사진 기획재정부> <한국어 http://www.danews.kr/news/view.php?no=6487>   รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะลดอุปสรรคในการเข้าประเทศ เช่น การออกวีซ่า เพื่อให้ผู้มีความสามารถจากต่างประเทศที่ยอดเยี่ยมสามารถตั้งรกรากในเกาหลีและมีส่วนร่วมในสาขาเฉพาะทาง นอกจากนี้ เป้าหมายของการ์ดการเรียนรู้แห่งชาติในวันพรุ่งนี้จะขยายออกไปเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานเมื่อจำเป็น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  Hong Nam-ki ได้รับตำแหน่งรัฐบาลเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการเงินที่ศูนย์ราชการกรุงโซล 'ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และ ทิศทางการตอบสนอง' และ 'มาตรการใช้แรงงานต่างด้าวในยุคที่ประชากรลดลง' หารือและประกาศมาตรการรับมืออย่างเข้มข้น รัฐบาลคาดการณ์ว่าความเสี่ยงด้านประชากรหลัก 3 ประการจะทวีความรุนแรงขึ้นในปีนี้ ได้แก่ การลดลงของจำนวนประชากร การสูญพันธุ์ในภูมิภาค และสังคมสูงวัยที่กำลังใกล้เข้ามา ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงหลัก 3 ประการจึงคาดว่าจะทำให้เกิดความตกใจครั้งใหญ่โดยทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลี โดยเน้นถึงความสำคัญของการตอบสนองแบบเอารัดเอาเปรียบ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประการแรกรัฐบาลกลัวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะซบเซาเนื่องจากศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีอ่อนแอลงเมื่อ ประชากรวัยทำงานลดลง และสิ่งนี้ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการจัดหาแรงงาน ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะขยายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้สูงอายุในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดอุปสรรคในการเข้าประเทศเพื่อให้กำลังคนต่างชาติที่ดีเยี่ยมสามารถไหลเข้าสู่เกาหลีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทบทวนการขยายเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานของตนที่โรงเรียนได้นานเท่าที่ต้องการ และขยาย 'บริการครบวงจรสำหรับการดูแลตลอดวัน' เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเลือกและ ใช้บริการดูแลที่พวกเขาต้องการที่บ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลครอบครัวที่มีเด็กประถมโดยการปรับปรุงบริการดูแลที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับชั่วโมงเรียนปกติที่สั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง โดยจะพิจารณาขยายชั่วโมงการศึกษาด้วย เช่น การเสริมทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน ศิลปะการแสดง และกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน และการเล่นฟรี ขยายระบบวีซ่าแรงงานต่างด้าว เพื่อกระตุ้นการไหลเข้าของพรสวรรค์จากต่างประเทศเข้าสู่เกาหลีเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของกำลังแรงงาน การออกวีซ่าที่อยู่อาศัย (F-2) สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะขยายออกและวีซ่าทำงานระยะไกลสำหรับความสามารถต่างประเทศที่มีไอที และ จะมีการขยายเทคโนโลยีไฮเทคที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ จึงตัดสินใจอนุญาตให้พำนักระยะยาวในเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการตัดสินใจที่จะแนะนำวิธีการเชิงลบสำหรับการออกวีซ่าทำงานในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดี เป็นการขยายระยะเวลาการออกวีซ่าโดยเปลี่ยนจากวิธีการกำหนดผู้ได้รับอนุญาตให้ออกวีซ่า (วิธีบวก) เป็นวิธีการออกวีซ่าสำหรับวีซ่าทุกประเภทหากไม่ได้รับการยกเว้น (วิธีเชิงลบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานต่างด้าวที่ทำงานมาเป็นเวลานานในบริษัทในประเทศที่มีวีซ่าการจ้างงานที่ไม่ใช่อาชีพ (E-9) และวีซ่าเยี่ยมเยียน (H-2) มีสิทธิ์ได้รับการพำนักระยะยาวหากพวกเขามีรายได้ต่อปีและมีความสามารถทางเทคนิค . มีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็น '-4)' คาดว่าจะง่ายขึ้นมากสำหรับแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่มืออาชีพในการเปลี่ยนวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะ รัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะส่งเสริมโครงการนำร่องวีซ่าเฉพาะภูมิภาคเพื่อเสริมกำลังแรงงานของรัฐบาลท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการลดลงของจำนวนประชากรในท้องถิ่น
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2021-07-19
 • มาตรการ ' กฏหมายการกักตัว' สำหรับชาวต่างชาติทุกคน
  ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนี้มาตรการกักกันถูกกำหนดไว้เป็นเวลาสองสัปดาห์สำหรับชาวต่างประเทศและในประเทศที่เดินทางไปต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนิน“กฏหมายการกักตัว”สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศเป็นมาตรการติดตามกระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันที่ 3 ว่าได้ดำเนินการตามมาตรการ“ ขอบเขตการดำเนินการที่ จำกัด ” ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมือง'กฏหมายการกักตัว ' เป็นคำสั่งทางปกครองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อ จำกัด ขอบเขตการอยู่อาศัยหรือ การกักตัว สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีใต้หรือเพื่อกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามที่จำเป็นอื่น ๆ หากเห็นว่าจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน .ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองชาวต่างชาติที่ละเมิดสิ่งนี้อาจถูกจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอนกระทรวงยุติธรรมได้นับตั้งแต่หลังวันที่หนึ่งมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถูก จำกัด จากถิ่นที่อยู่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทุกคนการควบคุมการกักกัน กระทรวงยุติธรรมได้ออก "ประกาศกฏหมายการกักตัว " ซึ่งเป็นข้อเสียทางการละเมิดกฎหมายจนถึงปัจจุบันมาตรา 22แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองยังไม่เคยถูกนำมาใช้จริง แต่เป็นการดำเนินการครั้งแรกในการป้องกันการติดเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในประเทศ กระทรวงยุติธรรมนอกเหนือจากการลงโทษตามพระราชบัญญัติกักกันโรคหรือพระราชบัญญัติป้องกันโรคติดเชื้อสำหรับชาวต่างชาติที่ละเมิดมาตรการกักกันหากการกระทำของคนต่างด้าวถือว่าเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนนอกเหนือจากการบังคับให้ไล่ออกหรือจำหน่ายการห้ามการเข้าเมืองเขาอธิบายว่าแม้แต่บทลงโทษทางอาญารวมถึงการจำคุกและค่าปรับก็เป็นไปได้ ในขณะที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรนา19จากต่างประเทศรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกักกัน  (ระดับชาติและต่างประเทศ) เป็นเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนสำหรับทุกคนได้เป็นผลให้ชาวต่างชาติและชาวต่างชาติในระยะการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ชาวต่างชาติที่ถูกกักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของตัวเอง ในวันแรกของการบังคับใช้ ซึ่งเป็นของชาวต่างชาติ 8 คนที่เดินทางมาถึงสนามบินภายในประเทศได้ปฏิเสธที่จะกักตัวโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ได้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและได้ส่งกลับไปยังประเทศพวกเขาจะได้รับแจ้งและคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมจากกักกันเข้าประเทศล่วงหน้าก่อนขึ้นเครื่องว่ามีขั้นตอน การกักกันตัวกระทรวงยุติธรรมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกักกันเพื่อตอบโต้เชิงรุกต่อการแพร่กระจายของโคโรนา 19 เนื่องจากการไหลเข้าของต่างประเทศและมาตรการที่เข้มงวด เช่น  การปฏิเสธการเข้าเมืองการบังคับขับไล่ออกและห้ามชาวต่างชาติที่ปฏิเสธหรือละเมิดสิ่งอำนวยความสะดวกในการกักกันตนเองเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า“ การดำเนินการตามมาตรการนี้ได้ถูกติดตามโดยกรณีของชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาในประเทศเมื่อไม่นานมานี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการแยกตนเองของเจ้าหน้าที่กักกันและกักกันและไม่สวมหน้ากาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อ จำกัด ขอบเขตของกิจกรรม" ชาวต่างชาติที่ถูกกักกันไม่ควรได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ารัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น   이아리 기자
  • ภาษาไทย
  • วีซ่า
  2020-04-27

실시간 วีซ่า 기사

 • ครอบครัวพหุวัฒนธรรมที่แต่งงานใหม่, การเชิญบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเกาหลี
  <คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายจากการสมรสและมีวีซ่า F-6 ดิฉันมีลูกสาวอายุ 22 ปี ที่เกิดในประเทศไทยก่อนจะแต่งงานใหม่ แต่ดิฉันอยากอยู่ กับลูกที่เกาหลี ดิฉันสามารถยื่นขอวีซ่าอะไรได้บ้าง? การขอวีซ่าเป็นเรื่องยากไหมค่ะถ้ามีอายุมาก? <รูปภาพแสดงฉากการขอคำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับครอบครัวพหุวัฒนธรรม. บริษัทประกันสุขภาพ สำนักงานใหญ่อินชอน คยองกี >   <คำตอบ> หากบุตรเป็นผู้เยาว์ที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดของท่าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเชิญบุตรมาที่เกาหลี ตามใบรับรองความสัมพันธ์ ทางครอบครัวที่ออกโดยรัฐบาลไทย ผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสสามารถเชิญบุตรของตนเองได้โดยตรง หรือหากสามีเชิญแทน บุตรก็สามารถ เข้ามาเกาหลีได้เร็วขึ้น ในเวลานี้บุตรของท่านจะได้รับวีซ่า F-1 เยี่ยมเยียนและอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะได้รับวีซ่าระยะยาวหากบุตรของท่านโตแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถยื่นขอวีซ่า F-1 เยี่ยมเยียนและ อยู่ร่วมกันได้ หากมารดา (ผู้ถาม) มีเหตุผล เช่น เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากเจ็บป่วย โอกาสในการออกวีซ่าจะเพิ่มขึ้น หากการขอวีซ่า F-1 เป็นเรื่องยาก ท่านสามารถสมัครวีซ่าฝึกภาษาหรือวีซ่านักเรียนได้ หากไม่ใช่แบบนั้นวิธีเดียวคือ การเยี่ยมเยียนครอบครัวด้วยวีซ่าระยะสั้น ภายใน 3 เดือน ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-25
 • เริ่มออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ และวีซ่าระยะสั้น (C-3) เช่น การท่องเที่ยว!
  กระทรวงยุติธรรมจะกลับมาออกวีซ่าชั่วคราว (C-3) และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ฯลฯ ซึ่งถูกระงับในวันที่ 13 เมษายน ปี 2020 เพื่อป้องกันการไหลเข้าของโควิด19 จากต่างประเทศ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน วีซ่า C-3 ส่วนใหญ่ออกให้สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะไปเยือนเกาหลีเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วันเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว, การพักฟื้น, เยี่ยมญาติ, การเข้าร่วมในการประชุมและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น การวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษา วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบการสมัครและการออกวีซ่าออนไลน์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นและนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ในการดำเนินการตามมาตรการนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจปรับปรุงมาตรฐานการจำกัดการออกวีซ่าโดยจำแนกตามประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) และประเทศทั่วไป (ระดับ 1) ตามความเสี่ยงในการกักกันของแต่ละประเทศ ชาวต่างชาติจากประเทศที่จัดเป็นประเทศทั่วไป (ระดับ 1) สามารถดำเนินการออกวีซ่าระยะสั้น (C-3) และออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ได้ในทุกสาขา เช่น ทัวร์กลุ่มและรายบุคคล, เยี่ยมญาติ, และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น, ผู้ป่วยชาวต่างชาติ, และนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ซึ่งถูกระงับไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2020 จะกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง ชาวต่างชาติจากประเทศที่หน่วยงานกักกันจัดเป็นประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) สามารถยื่นขอวีซ่าได้ เฉพาะผู้มาเยือนที่สำคัญเท่านั้น เช่น เหตุผลด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ณ เดือนพฤษภาคม ไม่มีประเทศใดจัดเป็นประเทศเฝ้าระวัง (ระดับ 2) มาตรการบรรเทาผลกระทบนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด19 ภายในประเทศในอนาคต นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังได้ฟื้นฟูผลกระทบของวีซ่าระยะสั้นแบบเข้าออกได้หลายครั้งซึ่งถูกระงับชั่วคราว วีซ่าระยะสั้นแบบเข้าออกได้หลายครั้ง(Multiple Entry Visa) ที่ออกก่อนวันที่ 5 เมษายน 2020 เป็นวีซ่าที่สามารถเยี่ยมเยียนได้หลายครั้ง สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีมาตรการพิเศษใดๆ หากระยะเวลาที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ กระทรวงยุติธรรมคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนและดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจากต่างประเทศ โดยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศผ่านการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 이지은 기자
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-23
 • หากผู้อาศัยชาวต่างชาติเดินทางไปต่างประเทศและอาศัยอยู่ในระยะยาว จะรักษาวีซ่าเกาหลีได้อย่างไร?
  <คำถาม> ดิฉันเป็นผู้ย้ายถิ่นจากการสมรสที่มีวีซ่า F-6 ตอนนี้ดิฉันอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เกาหลี แต่ดิฉันกำลังวางแผนที่จะกลับประเทศไทย เร็วๆ นี้<รูปภาพคือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอันซาน. Papaya Story > ดิฉันอาจจะต้องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ในกรณีนี้หากดิฉันต้องการรักษาวีซ่าไว้ ดิฉันควรทำอย่างไร? จำเป็นต้องกลับมาเกาหลีเพื่อต่อวีซ่าอีกหรือไม่ หรือดิฉันสามารถต่อวีซ่าในต่างประเทศได้? <คำตอบ> เมื่อผู้อาศัยชาวต่างชาติเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังจากอาศัยอยู่ในเกาหลี การรักษาสถานะการพำนักของท่านเป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่เดินทางกลับเกาหลี หากต้องการอยู่ต่างประเทศโดยยังคงสถานะการพำนักอยู่ ท่านต้องกลับมาที่เกาหลีภายในระยะเวลาการพำนักและภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกเดินทาง หากระยะเวลาการพำนักเหลืออยู่ 6 เดือน ท่านต้องกลับมาภายใน 6 เดือน หากระยะเวลาการพำนักเหลืออยู่ 16 เดือน ท่านต้องเดินทางกลับเกาหลีภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกเดินทาง หากไม่เดินทางกลับมาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกเดินทาง วีซ่าที่ออกให้โดยรัฐบาลเกาหลีจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ การต่อวีซ่าในต่างประเทศโดยไม่ต้องเดินทางกลับเกาหลีเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น สถานการณ์ที่ไม่สามารถกลับมาเกาหลีต้องได้รับการยอมรับ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถกลับมาได้เนื่องจากโควิดหรือไม่สามารถกลับได้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีนี้ท่านต้องไปที่สถานทูตเกาหลีและขอต่ออายุ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-20
 • บุตรของชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายสามารถรับสถานะการพำนักอย่างถูกกฎหมายได้หรือไม่?
  <คำถาม> ผมเป็นแรงงานชาวต่างชาติจากบังคลาเทศ ผมอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายกับภรรยาซึ่งมาจากประเทศเดียวกัน แต่ในปี 2017 และ ปี 2019 ได้คลอดลูก ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสูงมากจนผมไม่สามารถจ่ายได้ <รูปภาพคือครอบครัวชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนการพำนักในจังหวัดคยองกี. Papaya Story> เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ลูกๆ ของเราเติบโตขึ้น และไม่สามารถ ส่งพวกเขาไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กได้ พวกเขาเป็นเด็กที่เกิดในเกาหลีจะมีวิธีใดบ้างที่สามารถพำนักได้อย่างถูกกฎหมาย? คงจะดีถ้าสามารถ ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก   <คำตอบ> เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศว่าจะดำเนินการตามแผนให้สถานะชั่วคราวแก่เด็กที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย ภายในวันที่ 31 มีนาคม ปี 2025 เพื่อรับประกันสิทธิทางการศึกษาของเด็กชาวต่างชาติในวงกว้าง สถานะการพำนักนั้นมอบให้กับ ▲เด็กที่เกิดในเกาหลีหรือเด็กที่เข้าประเทศในวัยเด็กเล็ก(อายุต่ำกว่า 6 ปี) ▲เด็กที่อยู่ในเกาหลีมานานกว่า 6 ปี ▲เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถม, มัธยมต้น, และมัธยมปลายในเกาหลีหรือจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ วันที่สมัคร หากตรงตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ณ วันที่บังคับใช้หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับระยะเวลาพำนักในเกาหลี ท่านสามารถ สมัครล่วงหน้าได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการอยู่อาศัยนานกว่า 6 ปี ภายในระยะเวลาบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี 2025) เด็กเหล่านี้จะได้รับสถานะการพำนักเพื่อการศึกษา (D-4) และแม้กระทั่งหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายแล้ว ก็ยังได้รับสถานะ การพำนักที่ตรงกับเส้นทางอาชีพของพวกเขา เช่น การเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือการทำงาน บิดามารดาชาวต่างชาติยังต้องถูกลงโทษสำหรับการละเมิดกฎหมาย แต่พวกเขาสามารถอยู่อาศัยด้วยวีซ่า G-1 ได้อย่างถูกกฎหมาย แต่เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ บิดามารดาจะต้องออกจากประเทศ ตามระบบนี้ ผู้ถามและบุตรของท่านสามารถรับสถานะการพำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้นโปรดอย่าลืมสมัคร อย่างไรก็ตาม หากได้รับ สถานะการพำนักที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรสามารถได้รับผลประโยชน์จากการประกันสุขภาพของเกาหลีและผลประโยชน์ด้านการศึกษา บางส่วน แต่อาจไม่สามารถรับค่าเลี้ยงดูเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กได้ ในเกาหลีมีบางเมืองที่ให้เงินอุดหนุนการดูแลเด็กสำหรับบุตรของ ชาวต่างชาติ ในขณะที่บางเมืองไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือ ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายของภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่   ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย  โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-10
 • เกี่ยวกับการต่อสถานะการพำนักของผู้อาศัยชาวต่างชาติที่เมาแล้วขับ
  <คำถาม> ฉันเป็นแรงงานชาวต่างชาติ ฉันถูกจับขณะขับรถ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ 0.045% ในขณะที่ถูกจับกุม ตำรวจไม่ได้ ตรวจสอบลายนิ้วมือและไม่ได้ยึดใบขับขี่ของฉัน ตำรวจบอกว่าค่าปรับจะตามมาทีหลัง ในกรณีของฉันจะถูกปรับเท่าไหร่? และหากเปลี่ยนวีซ่าในภายหลังจะเสียผลประโยชน์หรือไม่? <รูปภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติอินชอน. ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ. Papaya Story>   <คำตอบ> กรณีเมาแล้วขับ ถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 0.03% ขึ้นไป และน้อยกว่า 0.08% ใบอนุญาตจะถูกระงับ และหากความเข้มข้น ของแอลกอฮอล์ 0.08% ขึ้นไป ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอน ในกรณีหลังถูกจับได้ว่าเมาแล้วขับ ตำรวจจะติดต่อผู้ถูกจับกุมทางโทรศัพท์หรือ ข้อความก่อน และสั่งให้ไปปรากฏตัวที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวน เมื่อท่านมาถึงสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกเก็บใบขับขี่ของท่าน ผู้ถามจะถูกลงโทษโดยการระงับใบอนุญาต 100 วัน ดังนั้นจะมีการตกลงกันว่าจะดำเนินการระงับใบอนุญาตเมื่อใด ท่านสามารถเลื่อน การระงับใบอนุญาตได้นานถึง 40 วัน ใบขับขี่ชั่วคราวจะออกให้ภายใน 40 วัน ผู้ที่ถูกจับได้ในภายหลังจะถูกพิจารณาคดีโดยสรุป การพิจารณาคดีโดยสรุปหมายถึงการพิจารณาคดีที่ดำเนินการบนกระดาษเท่านั้นโดยไม่ปรากฏต่อศาล ผู้ถามมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ 0.045% ดังนั้นในการพิจารณาคดีนี้ จะถูกพิพากษาจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน หากเป็นผู้กระทำผิดครั้งแรก มีความเป็น ไปได้สูงที่จะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน คำตัดสินของศาลจะแจ้งให้สำนักงานนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงยุติธรรมทราบทันที การเสียผลประโยชน์ของการพำนักในเกาหลีนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ผู้ถามมี หากท่านมีถิ่นที่อยู่ถาวร F-5 จะมีผล เพียงเล็กน้อย หากมีวีซ่าชาวเกาหลีโพ้นทะเล F-4 เมื่อท่านเข้าไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติเพื่อต่ออายุวีซ่า มักจะต้อง เข้ารับการตรวจกับผู้ฝึกสอนและได้รับคำเตือนที่เข้มงวด สามารถต่ออายุวีซ่าได้หลังจากได้รับคำเตือน อย่างไรก็ตามหากท่านมีวีซ่า E-9 หรือ H-2 ท่านจะไม่สามารถต่อสถานะการพำนักได้อีกต่อไป ดังนั้นไม่ควรเมาแล้วขับรถไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’  ภาษาไทย โทร. 010-4823-8821/ สำนักงานกฎหมาย (ยูฮัน) มิน ‘ทีมสนับสนุนด้านกฎหมายคนเข้าเมือง’ โทร. 02-3477-5550, อีเมล beobil2002@lawmin.net  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-05-04
 • 10 คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดโดยชาวต่างชาติเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี
  เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยของผู้อาศัยชาวต่างชาติเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโซล Q.ใครบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นชาวต่างชาติ และต้องทำเมื่อใด? A.ชาวต่างชาติที่ประสงค์ที่จะพำนักในระยะยาว 91 วันขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นชาวต่างชาติภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เข้าประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับ Q.จำเป็นต้องยื่นขอขยายระยะเวลาการเข้าพักที่สำนักงานหรือไม่? A. สถานะการพำนักที่สามารถสมัครออนไลน์ผ่านคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีดังนี้ ผู้อาศัยระยะสั้น ได้แก่วีซ่า B-1, B-2, C-3, C-4 (ภายใน 90 วันนับจากวันที่เข้าประเทศ) และชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยระยะยาว ได้แก่วีซ่า D-1, D-2, D -4, D-5, D -6, D-7, D-9, D-10, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-9, E-10, F-1 (มีข้อจำกัดบางประการ), F-3, H-1, H-2, F-4 เป็นต้น สามารถสมัครออนไลน์ได้ Q.สามารถขอขยายระยะเวลาการพำนักได้เมื่อใด? A.ชาวต่างชาติที่ต้องการขยายระยะเวลาการพำนักสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ 4 เดือนก่อนครบกำหนดระยะเวลาพำนักและต้องยื่นคำร้องภายในวันที่หมดอายุ (กรณียื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ วันก่อนวันหมดอายุ) Q.โปรดบอกว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครขอขยายระยะเวลาการพำนัก A.ตามเอกสารทั่วไป จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มใบสมัครแบบบูรณาการ, หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ และเอกสารยืนยันสถานที่พำนัก (สัญญาเช่า ฯลฯ) สามารถตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ตามสถานะการพำนักได้ผ่านคู่มือข้อมูลสถานะการพำนักแต่ละแห่งในเว็บไซต์ Hi Korea หรือโทรปรึกษาได้ที่ 1345 ศูนย์ข้อมูลชาวต่างชาติ Q.จะตรวจสอบบันทึกการเข้าเมืองของตนเองได้อย่างไร? A.สามารถออก‘ใบรับรองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าเมือง’ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสำนักงานเมือง, อำเภอ, เขต หรือศูนย์บริการประชาชนซึ่งช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าเมืองได้ สำหรับชาวเกาหลีสามารถออกออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ‘จองบู 24’ Q.การสมัครขอสัญชาติ จำเป็นต้องได้รับสถานะผู้พำนักถาวรก่อนหรือไม่? A.ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ปี 2018 หากยื่นขอสัญชาติทั่วไปตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ ท่านต้องได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร (F-5) ก่อน Q.ผู้อยู่อาศัยถาวรจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุหรือไม่? A.อายุของบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (บัตรประจำตัวผู้พำนักถาวร) ที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มีสถานะผู้พำนักถาวรคือ 10 ปี และจะต้องออกบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรใหม่ก่อนวันหมดอายุ Q.หากย้ายที่อยู่จำเป็นต้องรายงานหรือไม่? A.เมื่อชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนหรือบุคคลที่รายงานที่อยู่อาศัย (F-4) ย้ายที่อยู่ จะต้องรายงานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอำนาจ หรือสำนักงานเมือง,อำเภอ,เขต หรือศูนย์บริการประชาชน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้า (สำหรับ F-4ภายใน 14วัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าชาวต่างชาติจะแต่งงานและเป็นสมาชิกในครัวเรือนก็ตาม การย้ายถิ่นที่อยู่จะต้องรายงานเป็นรายบุคคลโดยตัวของชาวต่างชาติเอง เนื่องจากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามหัวหน้าครัวเรือน Q.จำเป็นต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมในการสมัครขอเปลี่ยนสถานะสำหรับชาวเกาหลีโพ้นทะเลหรือไม่ (F-4)? A.ผู้สมัครสำหรับสถานะชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) จะต้องส่งใบรับรองประวัติอาชญากรรมในต่างประเทศ จะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่สมัครและโดยหลักการแล้วจะต้องส่งใบรับรองประวัติอาชญากรรมต้นฉบับและการแปลที่ได้รับการรับรอง  การแปลที่ได้รับรองหมายถึงการป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้แปลและข้อมูลการติดต่อพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้แปล Q.ผู้ที่ได้รับการขยายเวลาออกนอกประเทศหรือเลื่อนระยะเวลาออกนอกประเทศสามารถรับใบอนุญาตทำงานได้หรือไม่? A.บุคคลที่ได้รับการขยายเวลาการออกนอกประเทศหรือเลื่อนระยะเวลาออกนอกประเทศหลังจากนั้นจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะเคยได้รับสถานะที่สามารถทำกิจกรรมการจ้างงานมาก่อนก็ตาม Reporter Jieun Lee
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-18
 • โปรดอย่าลืมแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ
  ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีด้วยสถานะการพำนักที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดหลายประการเกี่ยวกับสถานะการพำนักนี้ หากไม่ทราบสิ่งนี้และละเมิดข้อจำกัด จะถูกลงโทษหรือเสียเปรียบเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ใช่แค่การเสียค่าปรับเท่านั้น การละเมิดกฎหมายบางอย่างจะส่งผลให้ได้รับโทษมากขึ้นเมื่อต่ออายุหรือเปลี่ยนวีซ่าในภายหลัง จากข้อมูลของสำนักงานนโยบาย ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ เนื้อหาเกี่ยวกับวีซ่าคนเข้าเมือง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงหากคุณไม่ทราบ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ 2 ครั้ง <รูปภาพคือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติยางจู. Papaya Story> 1. ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติ คุณ  F ซึ่งเปลี่ยนชื่อในขณะแต่งงาน ได้ออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่ไม่ทราบว่าต้องแจ้งภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หนังสือเดินทาง ฯลฯ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอำนาจ ในสถานที่พำนักภายใน 15 วัน คุณ F ถูกปรับ (ไม่เกิน 1 ล้านวอน) โทษฐานละเมิด ท่านสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้สะดวกทางอินเทอร์เน็ต (ไฮโคเรีย www.hikorea.go.kr) 2. ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คุณ J ชาวเกาหลีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทำงานของเขา ดังนั้นเขาจึงเข้าไปที่ศูนย์บริการประชาชนและแจ้งการเปลี่ยน แปลงที่อยู่ แน่นอนว่า คุณ J คิดว่าที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่มารู้ทีหลังว่า คุณ N คู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชาวต่างชาติที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่เนื่องจากการย้าย ฯลฯ ต้องรายงานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มี อำนาจ หรือศูนย์บริการประชาชน ประจำอึบ มย็อน ดง ภายใน 15 วัน (สำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานะ F-4 ชาวเกาหลีโพ้นทะเล ให้รายงานภายใน 14 วัน) ในการละเมิดสิ่งนี้ คุณ N จะถูกปรับสูงสุด 1 ล้านวอน หรือปรับสูงสุด 2 ล้านวอน ท่านยังสามารถรายงานการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างสะดวกผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ไฮโคเรีย) 3. ชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่ไม่อนุญาตให้มีการจ้างงาน คุณ B ที่มีสถานะชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) ทำงานเป็นพนักงานจัดส่งพัสดุที่บริษัทจัดส่งพัสดุ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถทำงานง่ายๆ ได้ คุณ B บอกว่าเขาไม่รู้ว่าการจัดส่งพัสดุหรือส่งของเป็นงานง่ายๆ ที่มีกิจกรรมการจ้างงานจำกัด ชาวเกาหลีโพ้นทะเล (F-4) จะต้องไม่ทำงานในสถาน ประกอบการที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีและระเบียบทางสังคม เช่น แรงงานที่เรียบง่ายและการเก็งกำไร เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการส่งของ, จัดส่งพัสดุ, เสิร์ฟ, ทำความสะอาด, พนักงานขนย้าย, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ช่วยในครัว, พนักงานเติมน้ำมัน, หมอนวด, พนักงานดูแลเท้า, ผู้ดูแลซาวน่า, พนักงานร้านคอมพิวเตอร์, พนักงานคาราโอเกะ ฯลฯ สำหรับการละเมิดกฎ นาย B มีความเสี่ยงจากการถูกแจ้งปรับไม่เกิน 30 ล้านวอน 4. นักศึกษาต่างชาติที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นักศึกษาต่างชาติ F นักศึกษาจากคณะการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย A ทำงานในร้านอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานนอกเวลา จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นศ. F บอกว่าไม่รู้ว่าต้องขอใบอนุญาตทำงานพาร์ทไทม์ นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตทำงานนอกเวลาและไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานนอกเวลาในสาขาการสอนพิเศษ, การผลิต, และการก่อสร้าง (อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการผลิต ข้อยกเว้นจะได้รับอนุญาตหากบุคคลนั้นมีความสามารถทางภาษาเกาหลีระดับ 4 (KIIP ระดับ 4)ขึ้นไป)   แม้ในช่วงวันหยุดหรือลาพักการเรียน นศ.สามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานนอกเวลาเท่านั้น นศ. F ถูกตั้งโทษปรับฐาน ฝ่าฝืนกฎ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะได้รับวีซ่าหางาน (D-10) หลังจากสำเร็จการศึกษาอีกด้วย นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-14
 • ออกจากประเทศโดยเชื่อในคำสัญญาของรัฐบาลเกาหลีในขณะที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย แต่กลับเข้าประเทศใหม่ไม่ได้
  <คำถาม> ฉันเป็นแรงงานชาวต่างชาติจากประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จากนั้นเมื่อต้นปีนี้ ฉันกลับประเทศไทยโดย สมัครใจหลังจากได้รับวัคซีนโควิดครบแล้วภายใต้ “มาตรการให้สิ่งจูงใจแก่ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและผู้พำนักอย่างผิดกฎหมาย” ของรัฐบาลเกาหลี ตามระบบนี้ หากชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และสมัครใจ เดินทางออกนอกประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าปรับและข้อจำกัดในการเข้าประเทศจะถูกระงับ แต่ว่าฉันเพิ่งสมัครระบบอนุมัติการเดินทาง ทางอิเล็กทรอนิกส์(K-ETA) เพราะฉันต้องการไปเกาหลีอีกครั้งแต่ไม่ผ่าน รัฐบาลเกาหลีโกหกหรือไม่? <รูปภาพคือแรงงานตามฤดูกาลที่เพิ่งมาจากฟิลิปปินส์. กระทรวงยุติธรรม>   <คำตอบ> ตามที่ผู้ถามกล่าว ในเดือนมกราคมรัฐบาลเกาหลีได้ประกาศ ‘แผนการให้สิ่งจูงใจแก่ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว’ และนี่คือคำ สัญญาของรัฐบาล ภายใต้ระบบนี้หากผู้ถามกลับไทยแล้ว ก็ควรกลับเข้าประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีข้อตกลงปลอดวีซ่ากับเกาหลี ดังนั้นจึงสมควรที่จะสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาที่ Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต เราจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับรัฐบาล เกาหลีร่วมกับกลุ่มพลเมือง เช่น ศูนย์โกลบอลคยองกี แม้ว่าการยื่นคำร้องจะไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ แต่จะสามารถเห็นได้ว่ารัฐบาล เกาหลีปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ‘แผนการให้สิ่งจูงใจแก่ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว’ และใช้หลักเกณฑ์ใดในการอนุมัติวีซ่า โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีชาวต่างชาติท่านอื่นๆ ที่ไม่สามารถกลับเข้าประเทศเกาหลีได้อีกครั้ง หลังจากเดินทางออกจากประเทศตาม ‘แผนการให้สิ่งจูงใจแก่ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว’ ขอบคุณ   ให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับผู้อาศัยชาวต่างชาติ ที่ ‘Papaya Story ศูนย์ช่วยเหลือวีซ่าทางกฎหมายในการใช้ชีวิต’ ภาษาไทย โทร. 010-4823-8821  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-08
 • วิธีการโดยละเอียดสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในเกาหลีเพื่อเข้าร่วมในระบบแรงงานตามฤดูกาลได้รับการเผยแพร่แล้ว
  มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมเป็นแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรกรรมและประมงได้อย่างไร <รูปภาพคือแรงงานชาวต่างชาติที่เข้าร่วมสวนผักเกษตรในเมือง. ศาลากลางเมืองซีฮึง> เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศ ‘แนะนำระบบแรงงานตามฤดูกาลสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในเกาหลี’ บนเว็บไซต์ Hi Korea จากข้อมูลนี้ ▲ ชาวต่างชาติที่สามารถเข้าร่วมในระบบแรงงานตามฤดูกาล ▲ เงื่อนไขการทำงาน ▲ ขั้นตอนการสมัคร ฯลฯ ถูกเปิดเผยโดยละเอียด หากพิจารณาเนื้อหาหลักมีดังต่อไปนี้   ◆กลุ่มเป้าหมายที่อนุญาต ▲F-3 (ผู้ติดตาม) ชาวต่างชาติ ▲F-1 (เยี่ยมและอาศัยอยู่ด้วยกัน) ชาวต่างชาติ ▲ผู้ถือสถานะพำนักระยะสั้น(C-3) ตามระบบการออก เดินทางโดยสมัครใจของวงจรคุณธรรม▲H-2 (เยี่ยมเยียนและทำงาน) ชาวต่างชาติที่สัญญาว่าจะไม่ทำงาน ▲D -2 (เรียนต่อต่างประเทศ), D-4 (ฝึกภาษา) นักเรียนต่างชาติ (ใช้ได้เฉพาะในวันหยุดและช่วงปิดเทอม) ▲D-1 (วัฒนธรรมและศิลปะ), D-10 (หางาน) ชาวต่างชาติ ▲G-1 (การพำนักพิเศษ) ชาวอัฟกัน , พม่า ▲ ชาวต่างชาติที่ขยายเวลาออกนอกประเทศหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางออกนอกประเทศไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ◆สาขาการทำงาน: ภาคเกษตรกรรมและประมงที่อนุญาตให้ทำงานตามฤดูกาลได้ ◆พื้นที่ทำงาน: ที่ว่าการอำเภอและจังหวัดที่เข้าร่วมระบบแรงงานตามฤดูกาล ◆ระยะเวลาทำงาน: ตลอดทั้งปี ◆เงื่อนไขการทำงาน: จ่ายค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ (มีการประกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม, ค่าที่พักและอาหารจัดเตรียมโดย เกษตรกรและชาวประมง แต่แรงงานตามฤดูกาลต้องชำระค่าใช้จ่าย หากแรงงานเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน ไม่จำเป็นต้องจัดหาที่พัก และอาหาร) ◆หมายเหตุ (1) หลังจากได้รับอนุญาตสำหรับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากสถานะการพำนักล่วงหน้าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติแล้ว พวกเขาจะต้องเข้าร่วมในแรงงานตามฤดูกาล การส่ง ‘ใบสมัครแรงงานตามฤดูกาล’ ไปที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัด ท่านจะไม่ได้รับ การอนุญาตในการพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ แต่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากสถานะ การพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติภายในวันหมดอายุของระยะเวลาที่พำนัก (2) หลังจากหมดระยะเวลาอนุญาตสำหรับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากสถานะการพำนักแล้ว ต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการจ้างงานใด ๆ และหากต้องการทำงานต่อไป ต้องสมัครแรงงานตามฤดูกาลอีกครั้งกับที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัด และรับอนุญาติให้ทำกิจกรรมอื่น นอกจากสถานะการพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติอีกครั้ง (3) แรงงานตามฤดูกาลทำได้เฉพาะในภาคเกษตรและประมงที่อนุญาตให้ทำงานตามฤดูกาลได้ เฉพาะนายจ้างที่ลงนามในสัญญาจ้างเท่านั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในฟาร์มของนายจ้าง, หรือการประมง, หรือทำงานในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้างและ การบริการ ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำงานตามฤดูกาล (4) ห้ามมิให้เปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือนายจ้างโดยพลการโดยเด็ดขาด และเฉพาะในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น จำเป็นต้องได้รับ อนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติในความรับผิดชอบหลังจากตรวจสอบกับที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัด ล่วงหน้าแล้ว (5) การเพิกถอนใบอนุญาตการทำงานตามฤดูกาลในกรณีของชาวต่างชาติ เช่น ความประมาท, การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผล ของนายจ้าง ฯลฯ, การละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง เป็นต้น (6) กรณีเปลี่ยนการจ้างงาน ให้รายงานต่อที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติใน ความรับผิดชอบ (7) บุคคลต้องไม่ทำสัญญาจ้างงานกับเกษตรกรหรือชาวประมงโดยไม่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับแรงงานตามฤดูกาล โดยที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัด ก่อนทำสัญญาจ้างงานต้องสอบถามไปที่ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการจังหวัดก่อน ◆ผลประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมแรงงานตามฤดูกาล (1) ชาวเกาหลีที่มีสัญชาติต่างประเทศ (H-2) 1) กรณีเข้าร่วมเกิน 60 วัน ○ เมื่อเปลี่ยนสถานะการพำนักสำหรับชาวเกาหลีในต่างประเทศ (F-4) ฯลฯ ระยะเวลาของการมีส่วนร่วมในการทำงานตามฤดูกาลถือเป็น ประสบการณ์การทำงานในหมู่บ้านเกษตรกรและชาวประมง (อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะการพำนักเป็น F-4 หากเคยทำงาน มากกว่า 2 ปี ในที่ทำงานหรือที่บ้านในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์) ○ อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะการพำนักสำหรับชาวเกาหลีในต่างประเทศ (F-4) ในประเทศเป็นคนเกาหลีที่ได้รับคุณสมบัติทางเทคนิค ระดับชาติตามที่กำหนดไว้ใน ‘แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการผู้พำนักชาวต่างชาติ’ เฉพาะชาวต่างชาติที่ได้รับใบรับรองก่อนวันที่ 3 มกราคม ปี 2022 2) กรณีเข้าร่วมมากกว่า 180 วัน ○ อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะการพำนักสำหรับชาวเกาหลีในต่างประเทศ (F-4) ในประเทศ (ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานในที่ทำงานเดิม ต่อไปหรือไม่) (2) ผู้ที่มีสถานะการพำนักหมดอายุ การทำงานที่ไม่ใช่มืออาชีพ (E-9) ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากโควิด ○หากเข้าร่วมในการทำงานตามฤดูกาลมากกว่า 60 วัน จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม (10 คะแนน) ในการสอบภาษาเกาหลีแบบพิเศษ เพื่อกลับ เข้ามาทำงานใหม่ด้วยสถานะการพำนักการทำงานที่ไม่ใช่มืออาชีพ (E-9) ในอนาคต และตำแหน่งพิเศษในที่ทำงาน ○เมื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักเป็นแรงงานที่มีทักษะ (E-7-4) คะแนนเพิ่มเติมจะได้รับแตกต่างกันตามระยะเวลารวมของการมี ส่วนร่วมในการทำงานตามฤดูกาล และกระทรวงการจ้างงานและแรงงานจะออกหนังสือแนะนำการจ้างงานและแรงงาน (2-4 คะแนน เมื่อทำงานเกิน 30-90 วัน) (3) เรียนต่อต่างประเทศ (D-2), ฝึกภาษา (D-4) นักเรียนต่างชาติ ○ในอนาคต เมื่อสมัครขอเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักในฐานะบุคคลดีเด่นด้วยระบบคะแนน (F-2-7) คะแนนเพิ่มเติมจะได้รับแตกต่างกัน ตามระยะเวลารวมของการมีส่วนร่วมในการทำงานตามฤดูกาล (3~10 คะแนน จะได้รับหากทำงาน 30 ~ 90 วันขึ้นไป) ○เมื่อสมัครเปลี่ยนสถานะการพำนักในอนาคตด้วยสถานะการหางาน (D-10) คะแนนเพิ่มเติมจะได้รับแตกต่างกันตามระยะเวลารวมของ การเข้าร่วมในการทำงานตามฤดูกาล (จะได้รับ 3~5 คะแนน หากทำงาน เป็นเวลา 30~90 วันขึ้นไป) (4) ผู้ที่ออกนอกประเทศโดยสมัครใจและกลับเข้ามาใหม่ในวงจรคุณธรรม (C-3-1) ○หลังจากเข้าร่วมแรงงานตามฤดูกาลมากกว่า 30 วัน เมื่อนายจ้างแนะนำให้กลับเข้ารัฐบาลท้องถิ่นอีกครั้ง จะออกสถานะการพำนักแรงงาน ตามฤดูกาล (E-8) ให้ (5) ยกเว้นค่าธรรมเนียม   ○ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพำนักและค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในระบบแรงงานตามฤดูกาล (ไม่รวมค่าธรรมเนียม (30,000 วอน) การออกบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ) ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม  
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-05
 • วีซ่าที่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับปริญญาในเกาหลีสามารถรับได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
  นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาในเกาหลีมีความกังวลว่าจะกลับบ้านเกิดหรือหางานทำในเกาหลี มาพิจารณาประเภทและข้อจำกัดของวีซ่าที่นักศึกษาต่างชาติถือครองและวีซ่าประเภทใดที่สามารถเปลี่ยนไปได้หลังจากสำเร็จการศึกษา วีซ่านักเรียน ชาวต่างชาติที่เรียนในเกาหลีจะต้องมีวีซ่า D-2 เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และวีซ่า D-4 สำหรับการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อการฝึกภาษาเกาหลี วีซ่า D-2 มีอายุไม่เกิน 3 ปีสำหรับระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี 4 ปีและหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 5 ปี อย่างไรก็ตาม เฉพาะผู้ที่ล้มเหลวในการสำเร็จการศึกษาในช่วงเวลานี้เท่านั้นที่สามารถต่ออายุวีซ่าของตนได้ในระยะเวลาจำกัด 1-4 ปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ผู้ถือวีซ่า D-2 ต้องเดินทางกลับประเทศของตนภายใน 30 วันหลังจากสำเร็จการศึกษา แม้ว่าจะมีระยะเวลาพำนักที่เหลืออยู่หลังจากจบหลักสูตรปริญญาแล้วก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ท่านจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรที่สูงขึ้นหรือเปลี่ยนวีซ่า หากไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ภายในกำหนดเวลาเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านต้องเข้าไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอำนาจเพื่อขอปรับระยะเวลาออกนอกประเทศ กรณีไม่เดินทางออกนอกประเทศภายในระยะเวลานี้ถือเป็นการพำนักอย่างผิดกฎหมาย และอาจไม่สามารถกลับเข้าประเทศเกาหลี หรือขอวีซ่าได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถพำนักอยู่ในเกาหลีต่อไปได้หลังจากสิ้นสุดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสถานะการพำนัก พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนวีซ่า โดยทั่วไปท่านจะได้รับวีซ่าหางาน (D-10) และวีซ่าการทำงานแบบมีทักษะ (E-7) วีซ่าหางาน D-10 หากไม่สามารถหางานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่า D-10 ที่อนุญาตให้สามารถหางานได้ สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือ ท่านจะไม่สามารถได้รับวีซ่า D-10 หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หากถูกปรับเนื่องจากทำงานอย่างผิดกฎหมายเกินเวลาทำงานนอกเวลาที่อนุญาตขณะอยู่ในมหาลัย ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติจึงต้องปฏิบัติตามชั่วโมงทำงานนอกเวลาอย่างเคร่งครัดในขณะเรียนที่มหาวิทยาลัย ในอดีต วีซ่า D-10 จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบคะแนนล่าสุดทำให้ข้อกำหนดค่อนข้างเข้มงวดขึ้นเล็กน้อย จากทั้งหมด 190 คะแนน ท่านต้องได้คะแนนอย่างน้อย 20 คะแนนในคะแนนพื้นฐาน และคะแนนรวมอย่างน้อย 60 คะแนน กรณีมีสิทธิ์สมัครวีซ่า D-10 ① นักศึกษาต่างชาติที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป หรือนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในประเทศ ที่ได้รับใบรับรองช่างเทคนิคระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกในเกาหลี(รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ②นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยในประเทศ (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการวิจัยที่สถาบัน วิจัยทางวิชาการ (รวมถึงผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ③ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในประเทศและต่างประเทศ และต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจโดยอาศัยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเทคโนโลยีที่เทียบเท่า  รายการพื้นฐานของระบบคะแนน D-10 คืออายุและวุฒิการศึกษาขั้นสุดท้าย โดยคะแนนรวมคือ 50 คะแนน รายการที่เลือก ได้แก่ ประสบการณ์ทำงาน,การเรียนต่อต่างประเทศ,การอบรมในประเทศ,ภาษาเกาหลี เป็นต้น คะแนนที่กำหนด 60 คะแนน คะแนนเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (20 คะแนน), ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทระดับโลก  (20 คะแนน), ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (5 คะแนน) และผู้เชี่ยวชาญที่มีรายได้สูง (5 คะแนน)  วีซ่าการทำงานแบบมีทักษะ E-7 วีซ่าที่ต้องการมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติคือวีซ่าการจ้างงานแบบมีทักษะหลังจากสำเร็จการศึกษา ท่านสามารถขอวีซ่านี้ได้หากได้รับการยืนยันให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก ด้วยวีซ่านี้ สามารถทำงาน 85 ประเภทงานในเกาหลีและสามารถได้รับระยะเวลาพำนักตั้งแต่ 3 ปีถึง 4 ปีและ 10 เดือนในแต่ละครั้ง ท่านยังสามารถเชิญสมาชิกในครอบครัวจากประเทศบ้านเกิดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การออกหนังสือรับรองไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นการตรวจสอบความสามารถในการคงงานและความจำเป็นในการจ้างงานของบริษัทในประเทศอย่างละเอียด วีซ่าผู้อยู่อาศัย F-2 หากพำนักและถือวีซ่า D-2 หรือ D-10 เป็นเวลานานกว่า 3 ปี ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่า F-2 ได้ ในบรรดาวีซ่าประเภท F-2 นั้น F-2-7 ซึ่งเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยตามระบบคะแนน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ด้านคะแนนบางประการ แต่สามารถรับประกันได้ว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Papaya Story วีซ่าอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้ นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจในเกาหลีได้เช่นกัน ท่านสามารถลงทุนในบริษัทหรือจัดตั้งบริษัทได้โดยตรงด้วยเงินลงทุนอย่างน้อย 100 ล้านวอน และหากท่านได้รับการว่าจ้างให้เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี, ธุรกิจการค้า, การดำเนินงานร้านอาหาร,การลงทุนองค์กรกรณีจ้างงานเป็นผู้จัดการบริษัทหรือผู้บริหาร( D-8), สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นวีซ่าการจัดการการค้า (D-9) ได้ หากแต่งงานกับคนเกาหลี ท่านสามารถเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าผู้ย้ายถิ่นจากการสมรส (F-6) ได้ เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเกาหลียังอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแบบไม่มีทักษะE-9 แต่มีข้อจำกัดและไม่สะดวกอย่างมาก จึงมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนไม่มากที่ต้องการเปลี่ยนวีซ่าเป็นE-9 Reporter Song Hasung 
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-03-21
비밀번호 :