• 최종편집 2022-11-30(수)

ภาษาไทย
Home >  ภาษาไทย  >  นักเรียนต่างชาติ

실시간뉴스

실시간 นักเรียนต่างชาติ 기사

 • “หากเรียนที่มหาวิทยาลัยคยองกีในเกาหลี นักเรียนครึ่งหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษา”
  ในเกาหลี เนื่องจากจำนวนประชากรในวัยเรียนลดน้อยลง มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงประสบปัญหาในการหานักศึกษา ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงพยายามดึงดูดนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น <รูปภาพคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยคยองกี. Papaya Story > แม้ว่าประตูสู่การรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเกาหลีจะกว้างขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่การเลือกมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก มหาวิทยาลัยบางแห่งให้ความสำคัญกับการเติมเต็มโควตานักคึกษาจนใช้หลักสูตรที่ไม่ดี ซึ่งทำให้นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถปรับตัว เข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ต้องลาออก มหาวิทยาลัยคยองกีก่อตั้งขึ้นในปี 1947 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเขตมหานคร มีวิทยาเขต 2 แห่ง ในกรุงโซลและซูวอน จังหวัดคยองกี และมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว ประมาณ 12,000 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ 1,355 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยคยองกี ตั้งแต่โครงการฝึกอบรมภาษาเกาหลี ไปจนถึงบัณฑิต วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคยองกี พวกเขาต้องมีความสามารถระดับ 3 ขึ้นไป ในการทดสอบวัดระดับความสามารถ ทางภาษาเกาหลี (โทปิก) มิน โซยอง ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคยองกี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยคยองกีกำลังสร้างระบบการศึกษาที่ดี ที่สุดและระบบการดูแลนักศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” และเผยว่า “เรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิหลัง จากการย้ายถิ่น รวมทั้งเยาวชนที่ย้ายถิ่นกลางคันที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเพื่อเข้าเรียน” มหาวิทยาลัยคยองกีแซงหน้ามหาวิทยาลัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยคยองกี สนับสนุนการศึกษาและชีวิตของนักศึกษาต่างชาติผ่านทาง “สำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” สำนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติด้วยการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น การรับเข้าหอพัก, รายงานการเข้าเมือง, การประกันภัย, การฝึกอบรมในต่างประเทศ, และปริญญาหลายปริญญา ที่นี่มีความพยายามหลายอย่างเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ สามารถมีสมาธิกับการเรียนได้ ในปี 2020 สถาบันได้รับการรับรองความเป็นสากลด้านการศึกษา ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงการขยายตัวของการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ ที่ยอดเยี่ยมและความเป็นสากลของนักศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยคยองกีได้รับการประเมินที่ยอดเยี่ยมในด้านอัตราการออกกลางคัน, ทักษะทางภาษา, และการสนับสนุนด้านวิชาการ รวมทั้งการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการสำรวจประจำปีของรัฐบาลเกาหลีเกี่ยวกับการดึงดูดและดูแลนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปี 2020 ได้ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และกำลังดำเนินการระบบการลงทะเบียน หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป ได้มีการคัดกรองสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุกคนเพื่อตรวจสอบความสามารถทางการเรียนรู้ของพวกเขา เพื่อให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยคยองกีได้ ผู้อำนวยการ มิน โซยอง กล่าวว่า “อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยคยองกีนั้นน้อยกว่า 6% ซึ่งดีกว่ามหาวิทยาลัย อื่นๆ” และเผยว่า “ไม่ใช่แค่การดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้นเท่านั้น แต่มีการดำเนินโครงการด้านการศึกษาและการสนับสนุนต่างๆ เพื่อตอบสนองนักศึกษาต่างชาติในทุกด้านของการเรียนและชีวิตประจำวัน” เสน่ห์ 3 ประการของมหาวิทยาลัยคยองกี อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมหาวิทยาลัยคยองกีจึงมีเสน่ห์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ? ประการแรก, เป็นเพราะค่าเล่าเรียนราคาถูกและระบบทุนการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยคยองกีมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตปริมณฑล นอกจากนี้ยังดำเนินระบบทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติและสนับสนุน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาต่างชาติจะได้รับทุนการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขหากอันดับของนักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกิน 34% ทุนการศึกษานี้จะเพิ่มขึ้นตามอันดับที่เพิ่มขึ้น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมภายใน 6% ของนักศึกษาต่างชาติจะได้รับทุนการศึกษา เทียบเท่ากับ 50% ของค่าเล่าเรียน และ 30% ของค่าครองชีพ ทุนการศึกษายังมอบให้แก่นักศึกษาใหม่ตามทักษะของโทปิก หากอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป จะได้รับทุนการศึกษาเทียบเท่า 20% ของค่าเล่าเรียน และ 30% ของการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน หากอยู่ระดับ 6 จะได้รับทุนการศึกษาเทียบเท่า 70% ของค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษให้กับนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างศึกษาในต่างประเทศ ประการที่สอง, เป็นเพราะระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและชีวิตแบบพิเศษ มหาวิทยาลัยคยองกีให้คำปรึกษาผ่านสำนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากนักศึกษาต่างชาติไม่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหรือเข้าร่วมการบรรยาย หากมีปัญหาในมหาวิทยาลัย โปรแกรมพี่เลี้ยงที่ชาวเกาหลีเข้าร่วมจะแนะนำพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนต่อได้ ช่วยแก้ปัญหาผ่านการให้คำปรึกษาอย่าง กระตือรือร้น ไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวันอีกด้วย นักศึกษาที่ไม่เชี่ยวชาญในภาษาเกาหลีจะได้รับการ สนับสนุนอย่างแข็งขันผ่านโปรแกรมล่าม ประการที่สาม, เป็นเพราะโปรแกรมสนับสนุนการจ้างงานต่างๆ โดยพื้นฐานแล้ว นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมเสริม ความสามารถในการจ้างงานได้มากกว่า 33 โครงการ และโปรแกรมการจ้างงานภายนอกอีกกว่า 35 โครงการ ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย คยองกี นอกจากนี้ยังดำเนินโปรแกรมการจ้างงานเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น ในปี 2020 ได้จัดงานจัดหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และกำลังดำเนินโปรแกรมสัมภาษณ์ AI แบบไม่เผชิญหน้า เพื่อที่นักศึกษาที่กำลังสัมภาษณ์งานในเกาหลีจะไม่ประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาบางคนได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากบริษัทที่ลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจ คุณ ยัน นักศึกษาชาวเวียดนาม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยคยองกี กล่าวว่า “ระบบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมี มากมายและคณะอาจารย์มีความเป็นมิตร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสนุกที่จะไปมหาวิทยาลัย” และเผยว่า “การเรียนทฤษฎีสวัสดิการสังคมไม่ใช่ เรื่องง่าย แต่กำลังเรียนอย่างหนักเพื่อหางานในสาขาสวัสดิการสังคมในเกาหลี” แหล่งกำเนิดของการฝึกอบรมผู้มีความสามารถระดับโลก มหาวิทยาลัยคยองกี กำลังพยายามอย่างหนักในการหล่อเลี้ยงผู้มีความสามารถระดับโลกและทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำลังพัฒนาและให้บริการโปรแกรมการทำให้เป็นสากลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีกรอบความคิด ที่เป็นสากลอย่างแท้จริง และกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสกับผลการศึกษา เชิงปฏิบัติของเกาหลี นอกจากนี้ กำลังสร้างระบบการดูแลนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงรายวิชาและหลักสูตรนอกหลักสูตร และการให้คำปรึกษานักศึกษา เพื่อไม่ให้การศึกษาของนักศึกษาต่างชาติล้าหลังกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้อำนวยการ มิน โซยอง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยคยองกีมีระบบทุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมากกว่าครึ่งได้รับ ทุนการศึกษา” และเผยว่า “จะพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศใดๆ ในโลก เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ การศึกษาขั้นสูงในเกาหลีและสัมผัสกับโลกที่กว้างกว่า ตลอดจนกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถที่มีพลังระดับโลก”   นักข่าว ซง ฮาซอง
  • 한국어
  • 행사
  • ภาษาไทย
  2022-04-27
비밀번호 :