• 최종편집 2021-09-09(목)
댓글 0
 • 카카오스토리
 • 네이버밴드
 • 페이스북
 • 트위터
 • 구글플러스
기사입력 : 2021.07.05 20:28
 • 프린터
 • 이메일
 • 스크랩
 • 글자크게
 • 글자작게

재난지원금.jpg

<사진 연합뉴스>

 

<한국어 http://www.danews.kr/news/view.php?no=6378>

 

Những đối tượng có thu nhập dưới 80% sẽ nhận được hỗ trợ 200 nghìn đến 300 nghìn won/ người tiền hỗ trợ thiên tai.... những tiểu thương bị thiệt hại cũng sẽ nhận được tiền hỗ trợ


Tiền hỗ trợ thiên tai

Đảng dân chủ và chính phủ đã thỏa ước dự định thông qua việc chi cấp tiền hỗ trợ thiên tai lần thứ 5 do Corona với mức 200 nghìn đến 300 nghìn won/ người. Tuy nhiên tiêu chuẩn nhận hỗ trợ phải là người có thu nhập thấp dưới 80%. Chính phủ đang kiểm thảo phương án những đối tượng ở tầng lớp bị thiệt hại như tiểu thương hay người kinh doanh tự do sẽ được hỗ trợ tối đa 7 triệu won theo hình thức tiền hỗ trợ .


Tiêu chuẩn thu nhập thấp dưới 80% là người có khả năng cao phải sử dụng tiền bảo hiểm y tế. Theo như tiêu chuẩn tiền bảo hiểm y tế của tầng lớp thu nhập trung bình năm 2021 thì phạm vi của thu nhập thấp dưới 80% là - đối với gia đình 1 người : 3655,662 won - đối với gia đình hai người là 6176,158 won - đối với gia đình 3 người là 7967,900 won - đối với gia đình 4 người là 9752,580 won - đối với gia đình 5 người là 11514,746 won - đối với gia đình 6 người là 13257,206 won


Nếu đối tượng nào có thu nhập hằng tháng thấp hơn con số này thì có thể nhận được tiền hỗ trợ thiên tai


Ngoài ra, nhằm hỗ trợ đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hơn tầng lớp có thu nhập thấp như là người đăng ký nhận trợ cấp cơ bản, tầng lớp thứ 2, gia đình chỉ có 1 bố hoặc mẹ ..vv.. Đã có kế hoạch chi cấp tiền hỗ trợ đến cho khoảng 3 triệu người thuộc đối tượng trên theo lịch trình riêng.


Ông Park Won Chu chủ tịch hiệp hội chính sách đảng dân chủ sau khi kí hiệp định thỏa ước vào ngày 29 tháng 6 tại buổi họp chính thức ông đã phát biểu rằng “ Tôi đã lên kế hoạch để chi tiền hỗ trợ thiên tai cho các tầng lớp có thu nhập thấp dưới 80%, tầng lớp thu nhập cao 20% thì sẽ được thực hiện dưới hình thức qua ( thẻ tín dụng) cashbag , tiền hỗ trợ tiêu dùng, khoảng 3 triệu người ở tầng lớp có vị trí thấp thì sẽ có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn”


Hỗ trợ tiểu thương

Trên thực tế thì hiện tại đã có tổng 3 gói hỗ trợ đã được quyết định kích hoạt nhằm hỗ trợ tất cả các người dân giúp họ phần nào vượt qua được khó khăn do đại dịch Corona như gói hỗ trợ thiệt hại cho tiểu thương, tiền hỗ trợ sinh nhai Corona ( tiền hỗ trợ thiên tai) và quỹ tiêu dùng cho tầng lớp thu nhập thấp, tiền hỗ trợ tiêu dùng ( cashbag thẻ tín dụng).


Nhằm hỗ trợ những tiểu thương bị thiệt hại do Corona, chính phủ đã thiết lập chế độ bồi thường tổn thất mới và quyết định sẽ dùng cho việc hỗ trợ vấn đề thiệt hại do phòng dịch sau này. Theo đó để tiến hành hỗ trợ thêm những thiệt hại hiện tại do việc đối phó phòng dịch Corona 19 thì chính phủ cũng đã quyết định chi cấp quỹ tiền khắc phục hy vọng cho tiểu thương. Quỹ tiền khắc phục hy vọng cho tiểu thương là khoản tiền nhằm hỗ trợ cho khoảng 1,130,000 người là các đối tượng bị nhận lệnh cấm tụ tập.hạn chế tụ tập hay là những tiểu thương hoặc doanh nghiệp nhỏ thuộc danh sách các ngành nghề có nguy cơ.


Ngoài ra, Để thực hiện thiết thực hơn việc hỗ trợ thiệt hại thì tổng 7 loại hình tiền quỹ hỗ trợ thì sẽ được phân hóa thành 24 loại, và chính phủ cũng đã hội ý xong vấn đề nâng mức hỗ trợ đơn giá cao nhất hơn so với mức 5 triệu won hiện tại.


Thêm vào đó , lần này thì chính phủ cũng đã quyết định sắp xếp thêm gói hỗ trợ “ Gói hỗ trợ vượt trội” với mức chi phí trên 5 nghìn tỷ won nhằm mở rộng nguồn cung cấp quỹ chính sách, hỗ trợ chuyển đổi cứu trợ cho tầng lớp tiểu thương bị đóng cửa ..vv..


Nếu đề án bổ sung được đệ trình lên Quốc hội vào ngày 2 tháng 7 sau cuộc họp nội các, sau khi quốc hội thông qua thì dự kiến tiền hỗ trợ sẽ được tiến hành chi trả.


태그

전체댓글 0

 • 27336
비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Những đối tượng có thu nhập dưới 80% sẽ nhận được hỗ trợ 200 nghìn đến 300 nghìn won/ người tiền hỗ trợ thiên tai
보내는 분 이메일
받는 분 이메일